'வி' என்ற எழுத்தில் உங்க பெயர் தொடங்குகிறதா..? - அதன் அர்த்தம் என்ன என தெரியுமா...?

'வி' என்ற எழுத்தில் உங்க பெயர் தொடங்குகிறதா..? - அதன் அர்த்தம் என்ன என தெரியுமா...?

தமிழ் மொழியில் மயங்கொலி சொற்கள் மற்றும் ஒரு எழுத்தில் பொருள் தரும் எழுத்துகள் என அற்புத தன்மைகளை நாம் காண முடியும்.
உங்க ராசிக்கு எந்த தெய்வத்திற்கு வெற்றிலையை வைத்து வழிப்பட்டால் நல்லது என தெரியுமா..?

உங்க ராசிக்கு எந்த தெய்வத்திற்கு வெற்றிலையை வைத்து வழிப்பட்டால் நல்லது என தெரியுமா..?

விஷேச வீடுகளில் சாப்பாடு சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிடும் பொருள் மற்றும் மருத்துவ குணம் நிறைந்த பொருளாக மட்டும் தான் தெரியும்.