தமிழ்ப் புத்தாண்டான ஹேவிளம்பி ராசி பலன்கள் ( தனுசு முதல் மீனம் வரை)...!

தமிழ்ப் புத்தாண்டான ஹேவிளம்பி ராசி பலன்கள் ( தனுசு முதல் மீனம் வரை)...!

தனுசு முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு எப்படி இருக்கும் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.
அசுவினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுப் பலன்கள்...!

அசுவினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுப் பலன்கள்...!

மனதாலும், உடலாலும் பலசாலியாக விளங்கும் நீங்கள், வம்புச் சண்டைக்குச் செல்லமாட்டீர்கள்; வந்த சண்டையை விடமாட்டீர்கள் என்று பொருள்.