தாய் இறந்த சோகத்தால் பிரபல நடிகர் செய்த விபரீதம் - அதிர்ச்சியில் குடும்பத்தினர்!!

தாய் இறந்த சோகத்தால் பிரபல நடிகர் செய்த விபரீதம் - அதிர்ச்சியில் குடும்பத்தினர்!!

தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டுவிட்டு, காரை எடுத்துகொண்டு வேகமாக வீட்டிலிருந்து கிளம்பியதாக கூறப்படுகிறது.