ரஜனியின் படப்பிடிப்பில் செய்தியாளர் மீது தாக்குதல் - இயக்குனர் ஷங்கரின் உறவினர் கைது...!

ரஜனியின் படப்பிடிப்பில் செய்தியாளர் மீது தாக்குதல் - இயக்குனர் ஷங்கரின் உறவினர் கைது...!

படப்பிடிப்பு வாகனங்கள் ஏராளமாக நின்றன. இதை பார்த்த செய்தியாளர் ஒருவர் வாகனங்களை புகைப்படம் எடுத்துள்ளார்.