ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக பகிரங்கமாக செயல்பட்ட ஏமி! - தற்போது அமைதி காப்பது ஏன் தெரியுமா..?

ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக பகிரங்கமாக செயல்பட்ட ஏமி! - தற்போது அமைதி காப்பது ஏன் தெரியுமா..?

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டங்களும் தடையை மீறு ஜல்லிக்கட்டும் ஆங்காங்கே நடந்து வருகின்றது.