காஞ்சீபுரம் ரவுடி ஸ்ரீதர் கம்போடியாவில் தற்கொலை: உடல் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்பு!!!

காஞ்சீபுரம் ரவுடி ஸ்ரீதர் கம்போடியாவில் தற்கொலை: உடல் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைப்பு!!!

உறவினர்கள் மற்றும் காஞ்சீபுரம் மாவட்ட போலீசார் விமான நிலைய சரக்ககப்பிரிவுக்கு வந்திருந்தனர்.