திருச்சி சிறையில் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்ட கல்லூரி மாணவி பகீர் தகவல்!!

திருச்சி சிறையில் நிர்வாணப்படுத்தப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்ட கல்லூரி மாணவி பகீர் தகவல்!!

திருச்சி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட இந்த மாணவர்களை சிறை நிர்வாகம் சித்திரவதை செய்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.