அரச குடும்ப வாரிசு என கூறி... உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்த நபரின் லீலைகள் அம்பலம்!!

அரச குடும்ப வாரிசு என கூறி... உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்த நபரின் லீலைகள் அம்பலம்!!

பதக்கங்கள், முத்திரைகள், போர்க் கருவிகள் போன்றவற்றையும் தன்னுடைய பங்களாவில் காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார்.
 ஆன்லைனில் உடும்பின் மர்ம உறுப்பை அதிசயச் செடி என விற்கும் ஆசாமிகள்... ஆய்வில் அதிர்ச்சி!!

ஆன்லைனில் உடும்பின் மர்ம உறுப்பை அதிசயச் செடி என விற்கும் ஆசாமிகள்... ஆய்வில் அதிர்ச்சி!!

வீட்டில் வைத்திருந்தால் சுபிட்சம் வரும் என்பதோடு வெற்றிகள் கைகூடும் என்றும் நம்பப்படுகிறது.