கணவணை கொன்று சடலத்தை வீட்டில் மறைத்து வைத்த மனைவி பரபரப்பு வாக்குமூலம்!!!

கணவணை கொன்று சடலத்தை வீட்டில் மறைத்து வைத்த மனைவி பரபரப்பு வாக்குமூலம்!!!

மதுவுக்கு அடிமையான முகேஷ் தினமும் குடித்து விட்டு வந்து மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளை அடித்து கொடுமைப்படுத்தியுள்ளார்.