விடா முயற்சிக்கு கிடைத்த பரிசு - கூகிளில் ரூ1.10 கோடி சம்பளத்துடன் வேலை பெற்ற இளைஞன்!

விடா முயற்சிக்கு கிடைத்த பரிசு - கூகிளில் ரூ1.10 கோடி சம்பளத்துடன் வேலை பெற்ற இளைஞன்!

அபிஃப் அகமத், கூகிள் நிறுவனத்தில் வருடத்திற்கு 1.10 கோடி ரூபாய் சம்பளத்துடன் வேலைவாய்ப்பை பெற்றுள்ளார்.