தினமும் ஃபாஸ்ட் புட் சாப்பிட்டு வந்த இளைஞருக்கு நடந்த விபரீதம்... அதிர்ச்சியில் மருத்துவர்கள்!!

தினமும் ஃபாஸ்ட் புட் சாப்பிட்டு வந்த இளைஞருக்கு நடந்த விபரீதம்... அதிர்ச்சியில் மருத்துவர்கள்!!

ஹார்மோன் ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாக இந்தப் பிரச்சனை ஏற்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.