கடைகளில் விஷமாக மாறிவரும் இட்லி தோசை மாவு. உஷார் மக்களே அதிகமாக பகிருங்கள்!!!

கடைகளில் விஷமாக மாறிவரும் இட்லி தோசை மாவு. உஷார் மக்களே அதிகமாக பகிருங்கள்!!!

குடும்பம் நடத்துவதென்பது பெரும் கஷ்டம் என்பதால் பெண்களும் வேளைக்கு சென்று குடும்ப பாரத்தை சுமக்கின்றனர்.