தொப்பையை குறைக்க மூச்சுப்பயிற்சியை முறையாக எப்படி செய்ய வேண்டும் தெரியுமா..?

தொப்பையை குறைக்க மூச்சுப்பயிற்சியை முறையாக எப்படி செய்ய வேண்டும் தெரியுமா..?

அதிக நேரம் மூச்சை அடக்கி வைத்திருகின்றோமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு உடலில் தெம்பு இருக்கின்றது என்று அர்த்தம்.