டிஎன்ஏ சோதனை மூலம் பொருத்தமான உணவு உடற்பயிற்சியை அறிந்துகொள்ள உதவுமா?

டிஎன்ஏ சோதனை மூலம் பொருத்தமான உணவு உடற்பயிற்சியை அறிந்துகொள்ள உதவுமா?

உடற்பயிற்சி மற்றும் உணவுக் கட்டுப்பாடு குறித்த அறிக்கையை பெற்றார். அறிக்கையை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டர் மேண்டி.
 ஆபாசமான படங்களிற்கு அடிமையான ஆண்களின் செக்ஸ் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா..?

ஆபாசமான படங்களிற்கு அடிமையான ஆண்களின் செக்ஸ் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் தெரியுமா..?

ஆண்கள் மட்டுமே தங்களது ஆபாச பழக்கவழக்கங்களால் அதிகளவில் செயலிழந்துள்ளனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது.