ஆண்களால் முழு இன்பம் அடைய முடியாதற்கு நிபுணர்கள் கூறும் காரணங்கள்!

ஆண்களால் முழு இன்பம் அடைய முடியாதற்கு நிபுணர்கள் கூறும் காரணங்கள்!

நரம்புகள் பலமிழந்து தளர்ச்சி அடைந்து இல்லற வாழ்வில் ஓர் ஆணால் முழு இன்பம் அடைய முடியாமையை ஆண்மைக்குறைவு என்கிறோம்.
 பிட்டத்தில் இருக்கும் பருக்கள் மற்றும் கருமையைப் போக்கும் வீட்டுவைத்தியம்!

பிட்டத்தில் இருக்கும் பருக்கள் மற்றும் கருமையைப் போக்கும் வீட்டுவைத்தியம்!

பிட்டத்தில் பருக்கள் இருப்பது. பிட்டமும் உடலில் இருக்கும் மற்ற பகுதிகளைப் போல் தான் என்பதை மறவாதீர்கள்.
குழந்தையின்மையை போக்க, உயிரணுக்கள் வலிமை பெற உதவும் முருங்கை கீரை!

குழந்தையின்மையை போக்க, உயிரணுக்கள் வலிமை பெற உதவும் முருங்கை கீரை!

ஆண்களுக்கு விந்தணுக்கள் வலுவற்றிருப்பதே இன்றைக்கு குழந்தையின்மைப் பிரச்சனை எங்கும் தழைத்து வளர்வதன் முக்கிய காரணம்.