சுவாச குழாய் பாதையில் அடைத்திருக்கும் மொத்த சளியை அகற்ற இதில ஒரு கப் குடிங்க...!

சுவாச குழாய் பாதையில் அடைத்திருக்கும் மொத்த சளியை அகற்ற இதில ஒரு கப் குடிங்க...!

திடீரென ஏற்படும் சளி தொல்லைக்கு நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் உணவு பொருட்களை கொண்டே நல்ல தீர்வு காண முடியும்.