நீங்கள் இருதய நோயாளியா? அப்படியானால் வெயில் காலத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருங்க!

நீங்கள் இருதய நோயாளியா? அப்படியானால் வெயில் காலத்தில் ஜாக்கிரதையாக இருங்க!

எதற்காக நீங்கள் வெயிலில் வெளியில் வந்தாலும் சரி இந்த வெப்பத்தில் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள தெரிய வேண்டும்.
சர்க்கரை நோயாளிகள் பயப்படாமல் சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள்!

சர்க்கரை நோயாளிகள் பயப்படாமல் சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள்!

நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒருசில பழங்களை சாப்பிடுவதன் மூலம் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டுடன் வைத்துக் கொள்ளலாம்.