தமிழ் பற்றால்... நடந்த ஒரு வித்தியாசமான திருமணம்...!

தமிழ் மீது கொண்ட காதலால் தமிழ் என்று பொறிக்கப்பட்ட தாலியை கொண்டு திருமணம் செய்து கொண்ட ரவிராஜன் – அபிராமி தம்பதியை தமிழ் ஆர்வலர்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர்.

இது தொடர்பாக மாப்பிள்ளை கூறுகையில், தமிழ் எனக்கு உயிர்மூச்சு. உடம்பில் பச்சைக்குத்திக் கொள்ளும் அளவிற்கு தமிழ் மீது பற்று. அவளும் அப்படித்தான்.


திருவள்ளுவர் படம் போட்டு திருக்குறளோடு முழுக்க முழுக்க தமிழில் தான் அழைப்பிதழ் அச்சடித்தோம் என்கிறார் ரவிராஜன்.

Jane Doe

Tamil Arasan

Creative writing content-writing. proficient in Tamil language

Share This Post