பெண்கள் ஆடவரை சுண்டி இழுக்கும் அந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா?...

பெண்கள் ஆடவரை சுண்டி இழுக்கும் அந்த விஷயம் என்ன தெரியுமா?...

தற்போது காலங்கள் மாறி வேலைக்கு செல்லும்போது, பள்ளி, கல்லூரிக்கு செல்லும் பெண்கள் மேக்கப் போட்டுக்கொள்வது சாதாரணமாகிவிட்டது.
 பெண் குழந்தைகளின் ஆசைகளை தந்தையால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன் தெரியுமா?

பெண் குழந்தைகளின் ஆசைகளை தந்தையால் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏன் தெரியுமா?

பெண் குழந்தைகளுக்கு தன் தந்தையுடன் நேரத்தை செலவழிப்பது மற்றும் விளையாடுவது என்றால் மிகவும் பிடிக்குமாம்.