செக்ஸ் தூண்டுதலால் உறவில் நாளடைவில் ஏற்படும் விபரீதங்கள்...!

செக்ஸ் தூண்டுதலால் உறவில் நாளடைவில் ஏற்படும் விபரீதங்கள்...!

தம்பதி இடையே தகவல் பரிமாற்றம் எளிதாகவும் சுமுகமாகவும் இருந்தால் தாம்பத்திய வாழ்க்கையை எந்தப் பிரச்னையும் இன்றி சுகமாக அனுபவிக்கலாம்.
திருமணத்திற்கு முன்பே ஆண்களின் விந்தணு உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் உணவுப் பொருட்கள்...!

திருமணத்திற்கு முன்பே ஆண்களின் விந்தணு உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் உணவுப் பொருட்கள்...!

ஆண்கள் அதிக வேலைப்பளுவின் காரணமாக புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல் போன்ற பழக்கங்களுக்கு அடிமையாகின்றனர்.