ஆண்கள் உடலுறவுக்கு பின் இதெல்லாம் செஞ்சா உண்மையா லவ் பண்றாங்கன்னு அர்த்தமாம்...!

ஆண்கள் உடலுறவுக்கு பின் இதெல்லாம் செஞ்சா உண்மையா லவ் பண்றாங்கன்னு அர்த்தமாம்...!

உயிருக்கும் மேலாக காதலிக்கிறார்களா என்பதை கேள்விகளின் மூலமும், ஆண்களின் சில நடவடிக்கைகளின் மூலமும் தெரிந்து கொள்வார்கள்.
செக்ஸ் உறவில் பெண்களுக்கு எப்போது உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கும் என்று தெரியுமா?

செக்ஸ் உறவில் பெண்களுக்கு எப்போது உணர்ச்சி பெருக்கெடுக்கும் என்று தெரியுமா?

பெண்களிடம் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் செக்ஸில் எந்த அளவிற்கு அவர்கள் திருப்தி அடைந்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம்!