உடலுறவில் 2 மாதத்தில் விறைப்புத்தன்மை பிரச்சனைக்கு தீர்வளிக்கும்  ஆயுர்வேத மருந்து...!

உடலுறவில் 2 மாதத்தில் விறைப்புத்தன்மை பிரச்சனைக்கு தீர்வளிக்கும் ஆயுர்வேத மருந்து...!

ஆண்கள் மிகுந்த மன வேதனைக்குள்ளாகி, எந்த ஒரு செயலிலும் முழுமையாக ஈடுபட முடியாமலும் போகின்றனர்.