இலங்கைக்கு முதல் முறையாக வரும் சூப்பர் ஸ்டார்... எதுக்கு தெரியுமா..?

இலங்கைக்கு முதல் முறையாக வரும் சூப்பர் ஸ்டார்... எதுக்கு தெரியுமா..?

லைகா அதிபர் சுபாஷ்கரன் அல்லிராஜாவின் தாயார் ஞானாம்பிகை அல்லிராஜா அம்மாள் பெயரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அறக்கட்டளை இது.