இலங்கை - சீனா, இந்தியா இடையே  விவாதப் புள்ளியாக – ஹிந்துஸ்தான் ரைம்ஸ்...

இலங்கை - சீனா, இந்தியா இடையே விவாதப் புள்ளியாக – ஹிந்துஸ்தான் ரைம்ஸ்...

சிறிலங்காவால் கைக்கொள்ளப்பட்ட இவ்விரு விடயங்களுமே இந்தியா இதற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதற்குக் காலாக இருந்தது.
அமைச்சரவை மாற்றம் – மங்களவிடம் இருந்து வெளிவிவகார அமைச்சு பறிபோகிறது...!

அமைச்சரவை மாற்றம் – மங்களவிடம் இருந்து வெளிவிவகார அமைச்சு பறிபோகிறது...!

இரண்டு பிரதான கட்சிகளுக்கும் இடையில் இந்த விடயத்தில் இணக்கப்பாட்டை எட்டுவதில் பிரச்சினைகள் காணப்பட்டு வந்தன.