அன்று நான் ஆட்சியில் இருந்திடுவேன் என பயந்த ஐ.தே.க. இன்று என்ன செய்கிறது - சந்திரிகா அதிரடி!

அன்று நான் ஆட்சியில் இருந்திடுவேன் என பயந்த ஐ.தே.க. இன்று என்ன செய்கிறது - சந்திரிகா அதிரடி!

நல்­லாட்சி அர­சாங்கம் என்­ப­தி­னா­லேயே கருத்­திற்­கொண்­டுள்­ளது எனவும் அவர் குறிப்­பிட்டார்.
 நாளை யாழ். பல்கலைக்கழகத்தில் 2,115 பேருக்கு பட்டமளிப்பு விழா...!

நாளை யாழ். பல்கலைக்கழகத்தில் 2,115 பேருக்கு பட்டமளிப்பு விழா...!

யாழ். பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்தின் 32ஆவது பட்­ட­ம­ளிப்பு நிகழ்வு தொடர்­பான ஊட­க­வி­ய­லாளர் சந்­திப்பின்போதே அவர் இதனைத் தெரி­வித்தார்.