பென்டிரைவ் டிடெக்ட் ஆகவில்லையா?: நிமிடங்களில் சரி செய்ய சூப்பர் டிப்ஸ்...!

பென்டிரைவ் டிடெக்ட் ஆகவில்லையா?: நிமிடங்களில் சரி செய்ய சூப்பர் டிப்ஸ்...!

எக்ஸ்டெரனல் டிரைவ்கள் கணினிகளில் டிடெக்ட் ஆகாமல் இருந்தால் அதனை எவ்வாறு சரி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி இங்கு பார்ப்போம்.