நடக்க போகும் குற்றத்தை முன்பே தடுக்கும் தொழில்நுட்பம் - அமெரிக்க போலீஸ் அசத்தல்!!

நடக்க போகும் குற்றத்தை முன்பே தடுக்கும் தொழில்நுட்பம் - அமெரிக்க போலீஸ் அசத்தல்!!

தொழில்நுட்பம் என்பது பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் ஒரு வழிதான் எனவும் மாவட்ட போலீஸ் கம்மாண்டர் கூறியுள்ளார்.
பேஸ்புக் மூலம் மார்க் ஜூக்கர்பெர்க் ஓரே நாளில் எத்தனை கோடியை சம்பாதித்தார் தெரியுமா..?

பேஸ்புக் மூலம் மார்க் ஜூக்கர்பெர்க் ஓரே நாளில் எத்தனை கோடியை சம்பாதித்தார் தெரியுமா..?

இக்காலகட்டத்தில் மட்டும் பேஸ்புக் சுமார் 9.16 பில்லியன் டாலர் அளவிலான வருமானத்தைப் பெற்றுள்ளது.