உடை மாற்றும் பெண்களின் அந்தரங்களை படம்பிடிக்கும் ஸ்க்ரூ கமெரா: எச்சரிக்கை தகவல்!

உடை மாற்றும் பெண்களின் அந்தரங்களை படம்பிடிக்கும் ஸ்க்ரூ கமெரா: எச்சரிக்கை தகவல்!

அறிமுகப்படுத்தபடும் புதிய புதிய தொழில்நுட்பங்களால் அதிக பயன்கள் இருந்தாலும் பெண்களுக்கு அது ஆபத்தாகவே அமைகிறது.
கலக்கலான அம்சங்களுடன் மிரட்டும் விலையில் நோக்கியா 9...!

கலக்கலான அம்சங்களுடன் மிரட்டும் விலையில் நோக்கியா 9...!

ஐக்கிய மாநில நாடுகளில் 699 டாலர்கள் என்றும் மற்றும் இந்தியாவில் ரூ.44,999 என்ற விலை நிர்ணயிக்கப் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.