நுளம்புகளிடம் இருந்து தப்புவதற்கு புதிய வழிமுறையை கண்டு பிடித்த அமெரிக்கா...!

நுளம்புகளிடம் இருந்து தப்புவதற்கு புதிய வழிமுறையை கண்டு பிடித்த அமெரிக்கா...!

உயிர் கொல்லி நோயிகளுக்கான சரியான தீர்வு இதன் மூலம் கிடைக்கப்பெறலாம் என அந்த ஆய்வு குழு எதிர்பார்க்கின்றது.
உடலில் கருவி மூலம் பொருத்தப்படும் செயற்கை சிறுநீரகம் கண்டு பிடிப்பு...!

உடலில் கருவி மூலம் பொருத்தப்படும் செயற்கை சிறுநீரகம் கண்டு பிடிப்பு...!

உடலில் கருவி மூலம் பொருத்தப்படும் செயற்கை சிறுநீரகத்தை கொலம்பியா பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.