இந்திய இணையதள இரகசியங்களை திருடிய ஹேக்கர்கள்;இரகசியங்கள் வெளியாகும் அபாயம்!!!

இந்திய இணையதள இரகசியங்களை திருடிய ஹேக்கர்கள்;இரகசியங்கள் வெளியாகும் அபாயம்!!!

ஹேக்கர்கள் தாக்குதல் குறித்து ஐரின் நிறுவனம் சார்பில் எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை.
இத முதல் படிங்க அப்பறம்...உங்க குழந்தையின் படத்தை பேஸ்புக்கில் போடமாட்டீர்கள்!!!!

இத முதல் படிங்க அப்பறம்...உங்க குழந்தையின் படத்தை பேஸ்புக்கில் போடமாட்டீர்கள்!!!!

சொந்த நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்த விரும்பும் சில பயங்கரமான மிருகங்களும் இணைத்தில் உலவி வருகின்றனர்.