ரயில் தண்டவாளத்தில் சிக்கி தவிக்கும் நாயை 2 நாட்களாக காப்பாற்றி வரும் மற்றொரு நாய் - வீடியோ

ரயில் தண்டவாளத்தில் சிக்கி தவிக்கும் நாயை 2 நாட்களாக காப்பாற்றி வரும் மற்றொரு நாய் - வீடியோ

ரெயிலின் சத்தத்தை கேட்ட நாய் அடிப்பட்டு கிடக்கும் நாயின் தலையை தரையோடு தரையாக அழுத்தி பிடிக்கிறது.
ஏ.டி.எம்மில் பணம் எடுக்க படாத பாடுபவரா நீங்கள்..? அப்ப உங்களுக்கு தான் இது பாஸ் - வீடியோ...!

ஏ.டி.எம்மில் பணம் எடுக்க படாத பாடுபவரா நீங்கள்..? அப்ப உங்களுக்கு தான் இது பாஸ் - வீடியோ...!

100 ரூபாய் பணம் எடுப்பதற்கு கூட ஏ.டி.எம் மையங்களை தேடி அலைய வேண்டிய சூழலில் இந்திய குடிமக்கள் உள்ளனர்.