துறைமுகத்தில் வேடிக்கை பார்த்த சிறுமி! நீருக்குள் இழுத்த கடல் சிங்கம் - அதிர்ச்சி வீடியோ!!

துறைமுகத்தில் வேடிக்கை பார்த்த சிறுமி! நீருக்குள் இழுத்த கடல் சிங்கம் - அதிர்ச்சி வீடியோ!!

துறைமுக விளிம்பில் அமர்ந்திருந்த ஒரு சிறுமியின் பின்புறம் ஆடையை பிடித்து கடல் சிங்கம் நீருக்குள் இழுத்தது.
எனக்கு செய்த கொடுமையை சொல்லவே முடியல 'விக்ஸ்' விளம்பரப் புகழ் திருநங்கை கெளரி சவந்த்!

எனக்கு செய்த கொடுமையை சொல்லவே முடியல 'விக்ஸ்' விளம்பரப் புகழ் திருநங்கை கெளரி சவந்த்!

வளர்ப்புத் தாய்க்கும் தனக்குமான அனுபவங்களைக் குட்டிப் பெண் பெருமிதத்தோடும், நெகிழ்வோடும் பகிர்ந்துகொள்கிறாள்...