சீனாவில் சுற்றுலாப்பயணிகளை திகிலூட்டும் 4600 அடி உயரத்தில் கண்ணாடி நடைபாதை! - வீடியோ

சீனாவில் சுற்றுலாப்பயணிகளை திகிலூட்டும் 4600 அடி உயரத்தில் கண்ணாடி நடைபாதை! - வீடியோ

திங்கள்கிழமை முதற்கொண்டு இந்த கண்ணாடி நடைபாதை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்துள்ளனர்.
 இலட்சக்கணக்கான வாகனச் சாரதிகளின் இதயங்களை கவர்ந்த போக்குவரத்து காவலர் - வீடியோ!

இலட்சக்கணக்கான வாகனச் சாரதிகளின் இதயங்களை கவர்ந்த போக்குவரத்து காவலர் - வீடியோ!

நடன முத்திரை போன்ற உடல் அசைவுகளால் சாலையில் செல்லும் லட்சக்கணக்கான வாகன ஓட்டிகளின் இதயங்களை கவர்ந்துள்ளார்.
தொங்கிக் கொண்டு நின்று வித்தியாசமாக திருமணம் செய்து கொண்ட காதலர்கள்! - வீடியோ!

தொங்கிக் கொண்டு நின்று வித்தியாசமாக திருமணம் செய்து கொண்ட காதலர்கள்! - வீடியோ!

ரோப்வே போக்குவரத்தின் உயரத்தில் (தரையிலிருந்து சுமார் 90 மீட்டர்ர்) தொங்கி கொண்டு திருமணம் செய்துள்ளனர்.