உடலில் அழகை கெடுக்கும் ஸ்ட்ரெட்ச் மார்க்கை போக்கும் இயற்கை எண்ணெய்கள் பற்றி தெரியுமா..?

உடலில் அழகை கெடுக்கும் ஸ்ட்ரெட்ச் மார்க்கை போக்கும் இயற்கை எண்ணெய்கள் பற்றி தெரியுமா..?

ஆலிவ் ஆயில் மற்றும் கோதுமை எண்ணெயுடன் சேர்த்து கலந்து, இரவில் படுக்கும் முன் மசாஜ் செய்து கொண்டு படுக்க வேண்டும்.