பெண்களின் பிறப்புறுப்பில் நோய்கள் வருவதைத் தடுக்கும் உணவுகள்...!

பெண்களின் பிறப்புறுப்பில் நோய்கள் வருவதைத் தடுக்கும் உணவுகள்...!

யோனியில் ஏதேனும் தொற்றுகள் ஏற்பட்டால், அது இனப்பெருக்க மண்டலத்தையே பாதித்து, பெரும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்திவிடும்.