கோடை காலத்தில் பெண்களுக்கான அழகு குறிப்புகள்...!

கோடை காலத்தில் பெண்களுக்கான அழகு குறிப்புகள்...!

மாதவிலக்குக் காலங்களில் உடல்சூட்டைக் கட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். மருதாணியை அரைத்து உள்ளங்கை மற்றும் பாதங்களில் வைக்கலாம்.