கர்ப்பிணிப் பெண்கள் முதுகுவலி வராமல் பார்த்துகொள்வது எப்படி?

கர்ப்பிணிப் பெண்கள் முதுகுவலி வராமல் பார்த்துகொள்வது எப்படி?

பொருட்களை தரையிலிருந்து குனிந்து எடுக்கும்போது முதுகெலும்பை முன்னோக்கி வளைக்காமல் கால் முட்டியை மடக்கி எடுக்க வேண்டும்.