எந்த வயதில் பெண்கள் உள்ளாடை (பிரா)அணியத் தொடங்கவேண்டும் என தெரியுமா...?

எந்த வயதில் பெண்கள் உள்ளாடை (பிரா)அணியத் தொடங்கவேண்டும் என தெரியுமா...?

மகளுக்கு எந்த வயதில் உள்ளாடை (பிரா) அணிவது நல்லது என்பதை தாய் சொல்லிக்கொடுக்க வேண்டும் என்பதை கீழே விரிவாக பார்க்கலாம்.
திருமணத்திற்கு பின் இதற்கு ஓகே சொல்லும் ஆண்கள் தான் பெண்களின் விருப்பம்: ஆய்வில் தகவல்!

திருமணத்திற்கு பின் இதற்கு ஓகே சொல்லும் ஆண்கள் தான் பெண்களின் விருப்பம்: ஆய்வில் தகவல்!

கனவுகளுக்கும் ஆதரவளிக்கும் ஆண்களை தான் பெண்கள் அதிகம் விரும்புவதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.