சரும முடிகளை நீக்க இயற்கை பொருட்களை எப்படி பயன்படுத்தனும் தெரியுமா?

சரும முடிகளை நீக்க இயற்கை பொருட்களை எப்படி பயன்படுத்தனும் தெரியுமா?

சருமத்தின் அழகையும், ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டுமானால், இயற்கை பொருட்களைக் கொண்டு சரும முடிகளை நீக்க வேண்டும்.