குழந்தை பெற தாம்பத்தியம் கொள்ள வேண்டிய நாள்கள் எவை தெரியுமா?

குழந்தை பெற தாம்பத்தியம் கொள்ள வேண்டிய நாள்கள் எவை தெரியுமா?

திருமணம் முடிந்து நான்காண்டுகளாவது குழந்தை பெறாது சுமையின்றி மகிழ்வாக வாழ்ந்து பிறகு பெற்றுக் கொள்வது வாழ்வை மகிழ்வாக்குவதற்கான வழி.
வேண்டாத கர்ப்பத்தை தடுக்கும் புதிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு

வேண்டாத கர்ப்பத்தை தடுக்கும் புதிய மருந்து கண்டுபிடிப்பு

பாலியல் பலாத்காரம், அறியாப் பருவத்தில் உறவுகள் போன்றவற்றால் வேண்டாத கருவை ஒவ்வொரு வருடமும் 5 கோடி பெண்கள் சுமக்கிறார்கள்.
இறுதி மாதவிடாய் தொடங்கும்போது பெண்கள் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது!

இறுதி மாதவிடாய் தொடங்கும்போது பெண்கள் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது!

பெண்களுக்கு வயது நாற்பதுக்குப் பிறகு ஐம்பத்துக்கு முன்பு ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் இறுதி மாதவிடாய் தொடங்கும்.