தமிழ் ஈழத்தின் முதல் குரலாக ஒலிக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம் - வைகோ பேச்சு!!!

தமிழ் ஈழத்தின் முதல் குரலாக ஒலிக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம் - வைகோ பேச்சு!!!

ராஜபக்சேவுக்கு கொடுத்த அழைப்பைத் திரும்பப் பெறாவிட்டால் நீங்கள் பதவி ஏற்கும்போது நான் கருப்புக்கொடி காட்டுவேன் என்று சொன்னேன்.