இலங்கையில் 37 வருடங்களின் பின்னர் தாயை தேடும் வெளிநாட்டு பெண்...!

இலங்கையில் 37 வருடங்களின் பின்னர் தாயை தேடும் வெளிநாட்டு பெண்...!

38 வயதான சந்திரா ஹார்ம்ஷன் தனது தாயை தேடி வருவதாகவும், அது தொடர்பான ஆவணங்களை அவர் வெளியிட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.
முதன் முறையாக தைவானில் ஓரினச்சேர்க்கை திருமணத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி...!

முதன் முறையாக தைவானில் ஓரினச்சேர்க்கை திருமணத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி...!

திருமணம் செய்ய அனுமதிக்குமாறு பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடந்தது, அதை எதிர்த்தும் பல போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.