50 வயதில் 18 வயது பதுமையாக ஜொலிக்கும் சீன அழகி பற்றி வெளி வந்த இரகசியம்!!

50 வயதில் 18 வயது பதுமையாக ஜொலிக்கும் சீன அழகி பற்றி வெளி வந்த இரகசியம்!!

விளம்பரங்களில் நடிக்க வைப்பதற்கு பல்வேறு இயக்குநர்கள், தயாரிப்பாளர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வரிசையில் நின்றார்கள்.
ஐந்து வயது சிறுமியின் கனவை நிறைவேற்றி வைத்த பெற்றோர்! கண்ணீரில் மிதந்த மணமேடை!

ஐந்து வயது சிறுமியின் கனவை நிறைவேற்றி வைத்த பெற்றோர்! கண்ணீரில் மிதந்த மணமேடை!

மணமகளான Eileidh Paterson தனது சகோதரர் கையை பிடித்து திருமணம் நடைபெறும் இடத்திற்கு மகிழ்ச்சியாக நடந்து வந்தார்.