அமெரிக்காவில் விசித்திரம்! - குதிரையை குணப்படுத்த போராடும் பார்வையற்ற பெண்!

அமெரிக்காவில் விசித்திரம்! - குதிரையை குணப்படுத்த போராடும் பார்வையற்ற பெண்!

உலக நாடுகள் பலவற்றில் பார்வையற்ற நபர்கள் தங்களுக்கு வழிகாட்ட பயிற்சி செய்யப்பட்ட நாய்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
 பெண்களுக்கு எதிராக இப்படியும் மோசமான சட்டங்களா..?  மனைவியை கற்பழிக்கலாம்.. கடத்தலாம்...!

பெண்களுக்கு எதிராக இப்படியும் மோசமான சட்டங்களா..? மனைவியை கற்பழிக்கலாம்.. கடத்தலாம்...!

பெண்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் தற்போதைய காலத்திலும் நடைமுறையில் இருப்பது வேதனை அளிக்கும் விடயமாகும்.