அமெரிக்காவின் முதல் பெண்மணி நான்தான் - டிரம்பின் முதல் மனைவி போர்க்கொடி!!!!

அமெரிக்காவின் முதல் பெண்மணி நான்தான் - டிரம்பின் முதல் மனைவி போர்க்கொடி!!!!

இவானாவின் பேட்டிக்கு மெலானியா டிரம்ப் தனது செய்தி தொடர்பாளர் ஸ்டபானி கிரிகாம் மூலம் பதில் அளித்துள்ளார்.
பெண் ஒருவர் வித்தியாசமான சாதனை படைத்துள்ளார்... என்ன சாதனை தெரியமா?...

பெண் ஒருவர் வித்தியாசமான சாதனை படைத்துள்ளார்... என்ன சாதனை தெரியமா?...

இவர் ஒரு வித்யாசமாக சோதனை செய்துள்ளார். வீதிகளில் பெண்களிடம் பாலியல் சீண்டல் செய்யும் ஆண்களுடன் இவர் செல்பி எடுப்பார்.