நாய்க்கு மரண தண்டனை வழங்கிய நீதிமன்றம்... பின்னணியில் நடந்தது என்ன..?

நாய்க்கு மரண தண்டனை வழங்கிய நீதிமன்றம்... பின்னணியில் நடந்தது என்ன..?

பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் ஒரு குழந்தையை கடித்த நாய்க்கு மரண தண்டனை வழங்கி கோர்ட்டு தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.